Главная » Наши котята

Наши котята

Дата рождения: 24.06.2017г.

Мама: Burmystery Ivory

Отец: Apollon IgLeRoz

Дата рождения: 05.02.2018г.

Отец: Ultimus of Kissburmystery

Дата рождения: 28.06.2018г.

Мама: Karolina IgLeRoz

Отец: Ultimus of Kissburmystery

Дата рождения: 08.09.2018г.

Отец: Ultimus of Kissburmystery

Дата рождения: 07.01.2019г.

Мама: Karolina IgLeRoz

Отец: Ultimus of Kissburmystery

Дата рождения: 22.02.2019г.

Отец: Ultimus of Kissburmystery

Дата рождения: 06.06.2019г.

Мама: Karolina IgLeRoz

Отец: Ultimus of Kissburmystery

Дата рождения: 24.11.2019г.

Отец: Ultimus of Kissburmystery

Дата рождения: 07.12.2019г.

Мама: Karolina IgLeRoz

Отец: Ultimus of Kissburmystery

Дата рождения: 06.04.2020г.

Отец: Ultimus of Kissburmystery

Дата рождения: 27.12.2021г.

Мама: Karolina IgLeRoz

Отец: Ultimus of Kissburmystery

Дата рождения: 13.09.2022г.

Мама: Chloe Chatburdeoa

Отец: Ultimus of Kissburmystery

Дата рождения: 10.10.2022г.

Мама: Karolina IgLeRoz

Отец: Ultimus of Kissburmystery

Дата рождения: 08.09.2023г.

Мама: Chloe Chatburdeoa

Отец: Ultimus of Kissburmystery

Дата рождения: 29.09.2023г.

Котята для резерва: 1

Мама: Karolina IgLeRoz

Отец: Ultimus of Kissburmystery